Skip directly to content

Over Wereldwinkel “De Oare Wrâld”

Wereldwinkel De Oare Wrâld (Fries voor De Andere Wereld) is gevestigd in Burgum. De winkel is op 1 november 1992 opgericht met als doel het bevorderen van eerlijke handel door het verkopen van producten uit derde wereldlanden. De producenten krijgen een eerlijke prijs voor hun producten, waardoor ze een beter bestaan kunnen opbouwen. Bij Wereldwinkel De Oare Wrald zijn ongeveer 35 enthousiaste vrijwilligers werkzaam.

Ieder product dat in de Wereldwinkel wordt verkocht, is geproduceerd door kansarme mensen in ontwikkelingslanden. De producten worden op mens- en milieuvriendelijke wijze geproduceerd. De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels controleert de producenten op het naleven van de vereisten voor eerlijke handel. Door het verkopen van de producten in de Wereldwinkel, krijgt de producent een eerlijke prijs voor de producten. Hierdoor heeft de producent de mogelijkheid om zijn of haar levensstandaard te verbeteren. Daarnaast worden aan de producenten en/of hun kinderen soms scholingsprogramma's, gezondheidszorg en onderdak aangeboden.

Niet alleen door het verkopen van producten draagt de Wereldwinkel bij aan eerlijke handel. Ook door middel van schenkingen aan goede doelen in ontwikkelingslanden, wordt een bijdrage geleverd aan een eerlijkere verdeling van welvaart op deze wereld. Daarnaast geven vrijwilligers van de Wereldwinkel voorlichting voor groepen.

Tot ziens in de winkel!